Graag willen wij ons even aan u voorstellen.
Voorzitter:
A.Krijgsman
Vice voorz.:
M.Buying
Secretaris:
M.Schrier
Algem.comm.:
P.Meijer
Ringencomm.:
Penningm..:
A.van Koesveld
Comm.Materiaal:
F.Schrier
Erelid:
O.C.Vermeulen