Nieuwspagina:
Nu de vakantie's weer nagenoeg voorbij zijn en het gewone leven van alle dag zich weer aandient,hetgeen ook geldt voor onze vereniging, wordt het tijd om ons mededelingsblad uit te laten komen.
Het bestuur hoopt,dat een ieder van u een goede vakantie heeft gehad en uitgerust en gezond weer thuis gekomen is.
De vogels hebben hun best gedaan en schieten al aardig op met de rui.
En wij liefhebbers beginnen al weer aan de shows te denken,wat dat betreft wacht ons een drukke tijd.
Dit is dan ook een pracht gelegenheid om de vogelsport aan een breder publiek te presenteren.
Onze leden zijn reeds druk doende om de gekweekte vogels te trainen voor de show en ze hopen uiteraard allen in de prijzen te vallen
Ook dit jaar hopen wij weer ruim 300 vogels op de tentoonstelling te brengen. Het gaat dan om diverse kleurslagen kanaries, grasparkieten, grote parkieten en verschillende soorten tropische vogels.Er zijn ook vogeltjes te koop.
Op donderdag 9 december 2004 a.s. wordt de zaal ingericht en worden de vogels gebracht en in de tentoonstellings kooien gedaan.
Op vrijdag 10 december   2004 worden alle vogels door de keurmeesters gekeurd en worden de prijswinnaars aangewezen.
Er is voor elk wat wils. Het bestuur en de leden van Vogelvreugd hopen dat weer velen van u de weg naar onze tentoonstelling zullen weten te vinden.
Last but not least danken wij het bestuur van Buurtraad 75 voor de welwillende medewerking om deze show te mogen organiseren.

Tot ziens op de show

Namens het bestuur:
Mieke Schrier